ข้อมูลร้าน ชิ้นย่างป่ะล่ะ (จ.เพชรบุรี)

ข้อมูลร้าน ชิ้นย่างป่ะล่ะ (จ.เพชรบุรี)

ตลาดปีนัง ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

66-624629224