ข้อมูลร้าน ช่อลดา

ข้อมูลร้าน ช่อลดา

ตรงข้ามวัดช้าง ม.3 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000