ข้อมูลร้าน ซอลีฮีนโรตีมะตะบะ (จ.เพชรบุรี)

ข้อมูลร้าน ซอลีฮีนโรตีมะตะบะ (จ.เพชรบุรี)

15 ม.1 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110

66-632275276