ข้อมูลร้าน ซะห์ตำ

ข้อมูลร้าน ซะห์ตำ

34 ม.11 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530