ข้อมูลร้าน ซัลวา ลูกชิ้นทอด

ข้อมูลร้าน ซัลวา ลูกชิ้นทอด

54 หมู่ 1 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000