ซานโตรินี พาร์ค ชะอำ (สวนสนุก)

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด รับฟรี บัตรผ่านประตูสวนสนุก 1 ใบ (มูลค่า 50 บาท)
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรู ลด 40% บัตรเครื่องเล่นสวนสนุก
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรูเรดการ์ด ลด 20% บัตรผ่านประตูสวนสนุก
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด รับฟรี บัตรผ่านประตูสวนสนุก 1 ใบ (มูลค่า 50 บาท)
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรู ลด 40% บัตรเครื่องเล่นสวนสนุก
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรูเรดการ์ด ลด 20% บัตรผ่านประตูสวนสนุก
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019