ข้อมูลร้าน ซาลาเปาน้องแฝด (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน ซาลาเปาน้องแฝด (จ.เชียงราย)

99 ม.15 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

66-806763863