ข้อมูลร้าน ซิทโตะชา @ โต้รุ่งสระแก้วลพบุรี

ข้อมูลร้าน ซิทโตะชา @ โต้รุ่งสระแก้วลพบุรี

ซอย ศรีสุริโยทัย ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000