ข้อมูลร้าน ซิ้ม เซียนปลา ลูกชิ้นปลาทอด (จ.เพชรบุรี)

ข้อมูลร้าน ซิ้ม เซียนปลา ลูกชิ้นปลาทอด (จ.เพชรบุรี)

38 ถ.นเรนทร์รักษา ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

66-829905354