ข้อมูลร้าน ซีร่า คาเฟ่ (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน ซีร่า คาเฟ่ (จ.ขอนแก่น)

18 ม.14 ถนนบางกอก ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-942894315