ข้อมูลร้าน ซูชิหน้าเก๋..เก๋ (จ.ยโสธร)

ข้อมูลร้าน ซูชิหน้าเก๋..เก๋ (จ.ยโสธร)

50ม.13 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

66-616731967