ข้อมูลร้าน ซูโก้ยราเมน

ข้อมูลร้าน ซูโก้ยราเมน

28/3 ซอยสีหราชเดโชชัย ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000