ข้อมูลร้าน ญอญิ๋งกะเพราเนื้อเปื่อย

ข้อมูลร้าน ญอญิ๋งกะเพราเนื้อเปื่อย

432/4 ถ.รามเดโช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000