ข้อมูลร้าน ณัชชา ไก่ย่าง หน้าวัดโพธิ์ (จ.บุรีรัมย์)

ข้อมูลร้าน ณัชชา ไก่ย่าง หน้าวัดโพธิ์ (จ.บุรีรัมย์)

114/1 ม.7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

66-934675149