ข้อมูลร้าน ณเออ บัวลอยทรงเครื่อง (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ข้อมูลร้าน ณเออ บัวลอยทรงเครื่อง (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ตลาดไนท์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

66-922517484