ข้อมูลร้าน ตะวัน ลาบ ก้อย (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ข้อมูลร้าน ตะวัน ลาบ ก้อย (จ.พระนครศรีอยุธยา)

18/1 ม.6 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

66-615568048