ข้อมูลร้าน ตังชาที (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ข้อมูลร้าน ตังชาที (จ.พระนครศรีอยุธยา)

84/58 ม.2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

66-837825165