ข้อมูลร้าน ตังชา (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน ตังชา (จ.ขอนแก่น)

207/1 ม.22 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-821242425