ข้อมูลร้าน ตั้งโอ๋ (จ.ยโสธร)

ข้อมูลร้าน ตั้งโอ๋ (จ.ยโสธร)

ตลาดสดคำเขื่อนแก้ว ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110

66-834760738