ข้อมูลร้าน ตาลไก่บ้านราคาถูก (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน ตาลไก่บ้านราคาถูก (จ.นครสวรรค์)

363 ม.8 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

66-635276086