ข้อมูลร้าน ตาแก้วลูกชิ้นหมูย่าง (จ.เพชรบุรี)

ข้อมูลร้าน ตาแก้วลูกชิ้นหมูย่าง (จ.เพชรบุรี)

166/3 ม.3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

66-655635542