ข้อมูลร้าน ตำแซ่บ...ตำนัว (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน ตำแซ่บ...ตำนัว (จ.ขอนแก่น)

140/87 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-818723308