ข้อมูลร้าน ติดเตา หมูย่างหน้าชีส (จ.นครราชสีมา)

ข้อมูลร้าน ติดเตา หมูย่างหน้าชีส (จ.นครราชสีมา)

ตลาดไฮโซ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

66-879936431