ข้อมูลร้าน ตี๋น้อย เกี๊ยวทอด

ข้อมูลร้าน ตี๋น้อย เกี๊ยวทอด

248/35ม.7หมู่บ้านนฤชา2 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000