ข้อมูลร้าน ต่าย เต้ย อาหารตามสั่ง (จ.นครราชสีมา)

ข้อมูลร้าน ต่าย เต้ย อาหารตามสั่ง (จ.นครราชสีมา)

208 ม.2 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

66-611649148