สิทธิประโยชน์

    ลูกค้าทรู ฟรี ข้าวเปล่า มูลค่า 5 บาท เมื่อซื้อต้มเครื่องในวัวที่ร้านครบ 50 บาท

    True Customer
    รับสิทธิ์