ข้อมูลร้าน ต้มเลือดหมู

ข้อมูลร้าน ต้มเลือดหมู

18 ม.8 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210