ข้อมูลร้าน ต้าข้าวต้มเครื่อง

ข้อมูลร้าน ต้าข้าวต้มเครื่อง

7/4 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110