สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู จองห้องพัก Deluxe Room ราคาพิเศษ 2,562 บาท
ใช้ได้ถึง: 31 Oct 2019