ข้อมูลร้าน ถูกตังค์ (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน ถูกตังค์ (จ.ชลบุรี)

59/189 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

66-983601517