ข้อมูลร้าน ทานตะวันโอโว่ไซด์ (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน ทานตะวันโอโว่ไซด์ (จ.สงขลา)

46/207 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-896536506