ข้อมูลร้าน ทาโกะยากิ คาเฟ่ (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน ทาโกะยากิ คาเฟ่ (จ.ชลบุรี)

ชลบุรี ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

66-972417605