ข้อมูลร้าน ทาโกะยากิ เอ็ม เอ็ม

ข้อมูลร้าน ทาโกะยากิ เอ็ม เอ็ม

128/3ม.10 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000