สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรู ฟรี 1 รูป เมื่อใช้บริการ Print รูป Polaroid ฟิล์ม Fuji mini แท้ ทุกๆ 5 รูป

  True Customer
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อใช้บริการเขียนจดหมาย/ E-mail / 1 ชิ้นงาน

  True Customer
  รับสิทธิ์