ข้อมูลร้าน นครเฟรม (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน นครเฟรม (จ.สงขลา)

382 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-970314785