ข้อมูลร้าน นงลักษณ์ อาหารตามสั่ง

ข้อมูลร้าน นงลักษณ์ อาหารตามสั่ง

63/82 ม.2 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000