ข้อมูลร้าน นมพัทลุง (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน นมพัทลุง (จ.สงขลา)

6 ถ.ไกรโศก ซ.พวงรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-630809649