ข้อมูลร้าน นานาปั่น (จ.พะเยา)

ข้อมูลร้าน นานาปั่น (จ.พะเยา)

119หมู่ที่2 ถนนเชียงคำ-จุน ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

66-869904005