ข้อมูลร้าน นายเต้ยหมูปลาร้า อินดี้ (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน นายเต้ยหมูปลาร้า อินดี้ (จ.ขอนแก่น)

ศูนย์อาหารบ้านกอก ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-615154736