ข้อมูลร้าน นาเซีย เนื้อทอด

ข้อมูลร้าน นาเซีย เนื้อทอด

71/42 ม.4 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000