ข้อมูลร้าน นิปปอนเนล สตูดิโอ (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน นิปปอนเนล สตูดิโอ (จ.ขอนแก่น)

140/470 ซอยมิตรภาพ20 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-956589778