ข้อมูลร้าน นุ๊กนิ๊ก น้ำปั่น (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน นุ๊กนิ๊ก น้ำปั่น (จ.นครสวรรค์)

922 ม.1 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

66-987806365