ข้อมูลร้าน น้องต้าบ้านแกงไทย

ข้อมูลร้าน น้องต้าบ้านแกงไทย

116/2 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000