ข้อมูลร้าน น้องเต้ย ลาบยโส

ข้อมูลร้าน น้องเต้ย ลาบยโส

220/19 หมู่3 หมู่บ้านวิลล่าคุณาลัย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110