ข้อมูลร้าน น้ำมะพร้าวปั่นนมสด

ข้อมูลร้าน น้ำมะพร้าวปั่นนมสด

81/1 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530