ข้อมูลร้าน น.อุบล ก๋วยจั๊บญวน

ข้อมูลร้าน น.อุบล ก๋วยจั๊บญวน

ศูนย์อาหารครัวบ้านปอ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150