ข้อมูลร้าน บอย โจ๊ก จั๊บ ต้มเส้น (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน บอย โจ๊ก จั๊บ ต้มเส้น (จ.ขอนแก่น)

ตลาดบ้านกอก ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-640935842