ข้อมูลร้าน บะหมี่จับกัง

ข้อมูลร้าน บะหมี่จับกัง

477/6-7 ตลาดคู่สม แขวงในคลองบางปลากด เขตพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290