ข้อมูลร้าน บะหมี่เกี๊ยวนำชัย ตลาดอินทร์บุรี

ข้อมูลร้าน บะหมี่เกี๊ยวนำชัย ตลาดอินทร์บุรี

ตลาดใหม่อินทร์บุรี ม.6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110