ข้อมูลร้าน บังหมัด ผัดไท-หอยทอด (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน บังหมัด ผัดไท-หอยทอด (จ.ชลบุรี)

224/12 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

66-902147135